Blogg

Singapore & Cellexir: Ett paradigmskifte för lång livslängd


Singapore, känt för sin imponerande skyline, kulturella mångfald och nu, även som en ny ”blå zon 2.0”. Men vad kan denna dynamiska stadsstat lära oss om lång livslängd, och hur passar Cellexir in i bilden?

Livslängden ökar i Singapore
Singapore har upplevt en anmärkningsvärd ökning av livslängden – från 72,5 år 1981 till 83 år 2022. Men det är inte bara genetik eller slump. Detta fenomen kan kopplas till tidig upptäckt av sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Med snabb och effektiv behandling har man lyckats minska konsekvenserna av dessa åkommor. Det är en påminnelse om vikten av regelbundna medicinska kontroller och förebyggande vård.

En mall för att åldersdesigna städerna
Singapore har en unik stadsdesign som främjar människors hälsa och välbefinnande. Deras gator är utformade för människor, med gott om trottoarer och täckta gångvägar. Samhällena är också utformade så att viktiga tjänster som livsmedelsbutiker och kaféer ligger inom gångavstånd från hemmet. Denna typ av kompakt stadsdesign har visat sig förbättra de boendes metaboliska hälsa.

En annan unik aspekt av Singapores urbana design är att det inte är så urbant som det verkar. Ett överflöd av naturreservat, offentliga trädgårdar och parker innebär att 90% av befolkningen bor inom 10 minuters promenad från grönska. Att tillbringa tid omgiven av grönska är känt för att bekämpa ensamhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar – tre av de främsta hoten mot äldre över hela världen. Läs mer om naturens nytta för hälsan här.

Detta projekt personifierar Singapores inställning till lång livslängd och förebyggande vård: Genom att skapa möjligheter till rörelse, social interaktion och kontakt med naturen erbjuder Singapore en mall för åldersdesign av städer.

Finansiell stabilitet och välbefinnande
Bortom hälsa har Singapore också genomgått en finansiell transformation, vilket ger en känsla av trygghet till sina medborgare. Att ha ekonomisk stabilitet, att känna att man kan lita på sitt lands system, bidrar i stor utsträckning till en individs välbefinnande. Detta minskar stress och främjar mental hälsa. Det är en påminnelse om att vår fysiska hälsa inte är isolerad från vår ekonomiska situation och vårt mentala välbefinnande. Läs mer om ekonomiska problems påverkan på psykisk hälsa här.

Hur kan vi applicera detta på oss själva?
Du behöver inte flytta till en ö 10 000 mil bort för att leva längre. Här är några sätt att tillämpa den singaporianska livsstilen i din dagliga rutin:

  • Gå på promenader i naturen: Även de som bor i stadsmiljö kan bege sig till närmaste grönområde och suga in naturens sevärdheter, ljud och dofter. När du är där kan du här är tre sätt att maximera din exponering för utomhusmiljön.
  • Förebyggande tänk: Gör regelbundna medicinska kontroller, där du bland annat kollar blodtrycket.
  • Ät som en singaporean: Den typiska singaporianska kosten är rik på kalciumrika mörkgröna grönsaker och fisk med ben, växtbaserade proteiner som tofu samt massor av fullkorn. Höga alkoholskatter innebär att lokalbefolkningen i Singapore dricker mindre än de i någon annan asiatisk-pacifisk nation. Istället är deras dryck val kopi – det lokala kaffet tillverkat av polyfenolrika Robusta-bönor. Naturligtvis njuts brygden ofta i sällskap med vänner. Läs mer om kostens nytta här.

Cellexir: Ditt personliga steg för lång livslängd
Så, var passar Cellexir in? Precis som Singapore fokuserar på tidig upptäckt och förebyggande vård, hjälper Cellexir dina celler att förbli friska. Genom att ge dina mitokondrier de nödvändiga näringsämnena hjälper det dem att förbli aktiva och effektiva, vilket bidrar till bättre energi, vitalitet och övergripande hälsa. Låt oss utforska hur Cellexir kan stödja din strävan efter lång livslängd:

  • Förbättrad cellhälsa: Cellexir är utformad för att stödja din kropp på en cellnivå. Genom att förse dina celler med essentiella näringsämnen, inklusive PQQ och CoQ10, hjälper Cellexir till att optimera cellernas funktion och skydda dem mot oxidativ stress.
  • Energi och vitalitet: När dina mitokondrier fungerar effektivt, upplever du ökad energi och vitalitet. Detta kan översättas till ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett ålder.
  • Förebyggande vård: Precis som Singapore betonar förebyggande vård, hjälper Cellexir dig att ta ett proaktivt tillvägagångssätt för din hälsa. Genom att investera i dina celler idag, kan du minska risken för framtida sjukdomar och hälsoproblem.

Avslutning
Singapore har mycket att erbjuda när det gäller att förstå hemligheten bakom en ökad livslängd. Genom att kombinera stadsdesign som uppmuntrar rörelse, social interaktion och kontakt med naturen, tillsammans med en hälsosam och mångsidig kost, kan vi alla dra nytta av de välbefinnandelektioner som denna dynamiska stad ger oss. Så oavsett var du befinner dig i världen, kan du ta inspiration från Singapores framgång och arbeta mot ett längre, friskare och mer meningsfullt liv.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå