Vanliga frågor om Cellexir One

image
Hur ska jag använda Cellexir One om jag använder andra kosttillskott?

Cellexir One är framtaget för att fungera väl tillsammans med andra tillskott. För de som använder receptfria läkemedel rekommenderar Cellexir One att produkterna inte intas vid samma tillfälle. Om man får preparat utskrivna av sin läkare bör man följa läkarens råd avseende användning av Cellexir One kosttillskott.

Hur använder jag Cellexir One?

Du kan ta Cellexir One i samband med eller utan måltid.

Hur ska jag dosera Cellexir One?

Vi rekommenderar 2 tabletter om dagen som intas vid samma tillfälle. Sväljes hela.

Under hur lång tidsperiod kan jag äta Cellexir One?

Cellexir One är framtaget för att användas dagligen under obegränsad tid, precis som vitaminer och andra nyttigheter. Självklart fungerar det att ta Cellexir One periodvis, men vår rekommendation är att ta det dagligen. Om du reser utan tabletterna eller vill göra ett uppehåll är det inga problem att pausa användningen av Cellexir One.

Hur bestäms mängden av respektive ingrediens i Cellexir One?

Mängden av varje ingrediens i Cellexir One har mätts under noggranna studier, dels för att undvika överdosering men även för att kunna fungera ihop med andra produkter som gynnar mitokondrierna och metabolismen.

Vem kan ha nytta av Cellexir One?

Cellexir One kan användas av alla som är över 18 år. Om du av någon anledning är tveksam bör du rådgöra med läkare innan användning.

Fungerar Cellexir One och träning ihop?

Ja, eftersom att du som tränar har, statistiskt sett, fler mitokondrier och ökad aktivitet i dina mitokondrier.

Är Cellexir One ett dopingklassat preparat?

Nej, ingen av ingredienserna i Cellexir One är dopingklassade enligt WADAs aktuella lista.

Kan jag använda Cellexir One om jag är gravid?

Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare innan användning vid graviditet.

Kan jag använda Cellexir One om jag ammar?

Vi rekommenderar att du rådfrågar din läkare innan användning vid amning.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå