Blogg

Att bibehålla mitokondriell funktion: Nyckeln till hälsosamt åldrande och välbefinnande

image

Vetenskapen om att upprätthålla mitokondriell funktion

I den här artikeln pratar vi om att bibehålla mitokondriell funktion och hur det är avgörande för ett hälsosamt åldrande och välbefinnande. Vad säger vetenskapen och varför är det viktigt? Vilka organ påverkas? Fortsätt läsa för att få veta mer om denna betydelsefulla och spännande funktion!

Hur viktiga är mitokondrier för åldrande?

Över 1500 artiklar publicerades under 2019 och 2020 enbart om detta ämne, vilket illustrerar vilket hett ämne detta är inom åldrandeforskning. Det är helt enkelt så att utan optimal mitokondriell funktion, kan god hälsa inte existera. Mitokondrier är de maskiner som driver alla aktiviteter i våra celler.

Vad vi vet är att mitokondriell funktion varierar avsevärt från en individ till en annan, och suboptimal mitokondriell funktion är förknippad med många av de vanligaste problemen vi förknippar med åldrande.

Mitokondrier – Det mänskliga kraftverket

En av de mest fascinerande aspekterna av den framväxande vetenskapen om mitokondriell funktion är hur det blir allt tydligare att dessa cellulära kraftverk beter sig mycket analogt med kraftverken som driver våra städer; när de fungerar optimalt finns det gott om ström för alla våra mänskliga behov. När de misslyckas märker alla, eftersom livet helt enkelt inte kan fortsätta normalt utan ström.

Liksom våra stadskraftverk kan våra cellulära kraftverk producera föroreningar, i form av ”fria radikaler” som kan skada känsliga intracellulära strukturer, inklusive de mest värdefulla, vår genetiska kod, inuti kärnan.

Förbättring av mitokondriell kvalitet för positiva effekter

Som forskare i den prestigefyllda tidskriften Molecular Cell skrev: ”Dessa observationer tyder på att mitokondrier påverkar eller reglerar ett antal nyckelaspekter av åldrande och tyder på att strategier inriktade på att förbättra mitokondriell kvalitet och funktion kan ha långtgående positiva effekter.” ¹

Med ökande bevis som stöder uppfattningen att mitokondriell funktion är nyckeln till hälsa och hälsosamt åldrande, är det uppmuntrande att hitta rikliga bevis för att verkligen kunna stödja mitokondriell funktion på ett sätt som är relevant för åldrande och välbefinnande.

Korrelation med PQQ

Pyrrolokinolinkinon (PQQ) har visat sig vara fundamentalt viktigt för att bibehålla en sund mitokondriell funktion. Vad som är viktigare är att det är praktiskt taget frånvarande i våra dieter. Det verkar fungera som ett väsentligt näringsämne för att upprätthålla mitokondriell energiproduktion, samt minska fria radikaler, ”föroreningar”, från våra intracellulära kraftverk.

Bruce Ames, PhD, från University of California i Berkeley, en framstående forskare inom åldrande, namnger PQQ som en av 10 ”Longevity Vitamins” i en artikel 2018 i Proceedings of the National Academy of Sciences.²

Betydelsefull effekt

Som läkare involverad i aktiv hantering av friska och komprometterade individer är PQQ en mycket spännande välsignelse. Den har visat kliniska effekter i hjärnans, hjärtats och integumentära funktion, skydd mot skadliga strålningseffekter och gynnsam modulering av epigenetiska mekanismer relaterade till hälsosamt åldrande.

Dessa funktioner är unika och ses inte med andra näringsämnen ³. Viktigast är att det snabbt förbättrar mitokondriell funktion hos människor, ökar antalet funktionella mitokondrier och förbättrar effektiviteten av mitokondriell energiproduktion.

Förbättrar välbefinnandet

Dessa är imponerande effekter, och vad som är mer intressant är att de är faktiskt märkbara. Faktum är att nästan alla jag känner som har tagit ett PQQ-tillskott upplever märkbar förbättring av minne, fysisk uthållighet, sömnkvalitet och andra viktiga parametrar för välbefinnande.

Jag ser mycket positivt över potentialen hos föreningar som PQQ för att förbättra välbefinnandet i den verkliga världen, hjälpa till att översätta vetenskap till välbefinnande och förändra hur vi upplever åldrande.

Vänligen,

Marcus Gitterle, M.D., Chief Medical Scientist, Cellexir AB.

MD Marcus Gitterle är ansvarig för Wound Centrics 40 kliniker i 12 delstater i USA, och skriver en serie artiklar för Cellexir om forskning kring anti-aging och åldringsprocesser. Han har också gjort formeln för Cellexir One.

  1. Sun N, Youle RJ, Finkel T. The Mitochondrial Basis of Aging. Mol Cell. 2016;61(5):654-666. doi:10.1016/j.molcel.2016.01.028
  2. Ames BN. Prolonging healthy aging: Longevity vitamins and proteins. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(43):10836-10844. doi:10.1073/pnas.1809045115
  3. Misra HS, Rajpurohit YS, Khairnar NP. Pyrroloquinoline-quinone and its versatile roles in biological processes. J Biosci. 2012;37(2):313-325. doi:10.1007/s12038-012-9195-5

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå