Blogg

PQQ – ny klinisk studie visar på förbättrad kognitiv förmåga

image

Att bibehålla god kognitiv hälsa är bland det viktigaste för vår livskvalitet. Därför har forskare länge sökt efter sätt att bibehålla och förbättra hjärnans funktion över tid. En ny studie satte en av våra huvudingredienser i Cellexir One i rampljuset för din hjärna, ingen annan än – PQQ (pyrroloquinoline quinone). Studien utfördes av Dr. Kazuto Ikemoto och hans team vid Niigata Research Laboratory of Mitsubishi Gas Chemical Company var en klinisk studie för att utforska dess effekter över ett bredare åldersspann än tidigare utforskats i studier för kognitiv förmåga. Denna studie på pyrroloquinoline quinone disodium salt (PQQ) som publicerades under 2023 lyfter det som en lovande kandidat för att stödja hjärnhälsan. Sedan tidigare vet vi om denna nyckelspelare i Cellexir One och dess förmåga att påverka våra celler, mitokondriell funktion och skydda mot oxidativ stress. Allt från vår energiproduktion till en antioxiderande nivå, närmare 7 gånger högre än C-vitamin.

Läs mer här.

 

Men denna forskning på PQQ är intressant och kan i framtiden ligga till grund för ytterligare forskning och öppna upp för att påverka vår syn på dess effekt för hjärnhälsa och kognition. Då åldrandet ofta kommer tillsammans med en naturlig nedgång i kognitiva förmågor är det intressant forskning för vårt hälsospann. Dessutom kan vissa tillstånd som ADHD hos yngre och neurodegenerativa sjukdomar hos äldre ytterligare försämra dessa funktioner.

 

Vad är PQQ?

PQQ är en vattenlöslig saltform av koenzymet pyrroloquinoline quinone. Det är känt för sina antioxidativa egenskaper, förmågan att främja energiproduktion i cellerna, och dess förmåga att förbättra minne och kognition hos äldre vuxna. Du kan läsa vår tidigare blogg om PQQ här https://cellexir.se/pqq-en-kronjuvel-i-cellexir-pqq-en-kronjuvel-i-cellexir/

 

Pyrroloquinoline quinone disodiumsalt (PQQ) är ett naturligt ämne vi hittar, även om det oftast är i väldigt små halter, i viss mat. Ägg, tee, papaya, kiwi, vissa nötter och i fermenterad kost innehåller PQQ men i väldigt små mängder, men även bröstmjölk hittar vi det. PQQ kan också produceras artificiellt genom bakteriell fermentering följt av rening. Produkter som innehåller PQQ har blivit godkända för användning i USA, EU och Japan, tack vare dess omfattande säkerhetstester.

 

Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien

Studien fokuserade på att undersöka effekterna av daglig dosering av 20 mg PQQ, samma mängd som den dagliga dosen av Cellexir One innehåller, under 12 veckor på kognitiv funktion hos vuxna mellan 20 och 65 år. Resultaten blev uppmärksammade då de, trots att ytterligare forskning krävs, var lovande. Studien registrerades som klinisk och testet som genomfördes mätte sammantaget minne, verbalt minne, visuellt minne, reaktionstid, komplex uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet och lösningsförmåga, processering, exekvering och ett antal ytterligare parametrar. 

 

Studien inkluderade 70 deltagare, män och kvinnor, i åldrarna 20 till 65 år. Deltagarna var uppdelade i två huvudgrupper baserat på ålder: yngre vuxna (20–40 år) och äldre vuxna (41–65 år). Alla deltagare var friska vid studiens start, utan allvarliga sjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar som skulle kunna påverka resultaten. Målet var att skapa en mångsidig deltagargrupp som speglar den allmänna befolkningens kognitiva hälsa och utmaningar. 

 

  • Sammantaget och verbalt minne: Både yngre och äldre deltagare visade förbättringar i dessa minnesfunktioner, med särskilt noterbara resultat hos de äldre deltagarna efter 12 veckor.
  • Kognitiv flexibilitet, bearbetningshastighet och exekveringshastighet: De yngre deltagarna visade signifikanta förbättringar i dessa områden redan efter 8 veckor, vilket antyder en snabbare respons på PQQ-intag i denna åldersgrupp.

 

Logistisk Regression och Åldersrelaterade Effekter

Genom att använda avancerade statistiska metoder, såsom logistisk regression, kunde forskarteamet ytterligare analysera data och identifiera åldersrelaterade effekter av PQQ-intag. Resultaten bekräftade att PQQ förbättrar hjärnfunktionen oberoende av ålder, men också att yngre vuxnas kognitiva funktioner svarar snabbare på tillskottet, vilket pekar på en möjlig fördel av tidig intervention.

 

Läs hela studien här.

 

PQQ:s många fantastiska fördelar

  • PQQ har visat sig främja mitokondriell biogenes https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)66100-2/fulltext
  • Skydda nerver från nedbrytning orsakad av neurotoxiner, och förbättra hudens textur https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.ijdevneu.2015.02.008 
  • Dessutom har studier på gnagare visat att PQQ-tillskott minskar ansamling av kroppsfett utan att påverka normal kroppstillväxt, och en PQQ-brist kan leda till tillväxthämning, immunsystemsdysfunktion och onormal reproduktionsförmåga som också publicerades 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10196175/

 

Läs även vår tidigare blogg om PQQ.

 

En framtid med PQQ och Cellexir One

Självklart tycker vi att det är spännande med forskning på ämnen som vi noga valt ut till Cellexir One, särskilt när det gäller kliniska mänskliga studier. Denna studie lyfter fram PQQ:s potential som ett kraftfullt verktyg för att stödja kognitiv hälsa över ett brett åldersspann. Även om indikationerna är intressanta krävs det mer forskning, men utifrån doseringen i studien och eventuella effekter är Cellexir One utformad med samma dos.

 

Förutsatt att forskningen fortsätter upptäcka förbättringar i både minne och andra kognitiva funktioner kopplat till PQQ, öppnar forskningen upp nya möjligheter för användning av PQQ som ett kosttillskott för att främja hjärnhälsa och välbefinnande.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå