Blogg

Påverkan av Alkohol och Tobak på våra celler

image

Att sträva efter ett långt och hälsosamt liv är ett mål för många och högt upp bland våra prioriteringar. Idag handlar det inte bara om att leva länge, utan också om att de år vi lever gör vi med god hälsa och kan vara aktiva i vår vardag och uppleva livet. Begreppet ”hälsospann”, som syftar på den tid en person lever i god hälsa, är lika viktigt eller kanske ännu viktigare än livslängden i antal år som Karolinska institutet skriver om här. Men vissa livsstilsval kan ha större påverkan på detta än andra, som användning av tobak och alkohol, kan ha en betydande inverkan på både hälsospannet och vår livslängd.

I denna bloggpost undersöker vi effekterna av tobak och alkohol på livslängden. Vi kommer även att diskutera några av åldrandets kännetecken och hur dessa ämnen påverkar dessa enskilda aspekter. Avslutningsvis lyfter vi några av de intressanta studier som gjorts kring alkoholanvändning och ämnen som Cellexir One innehåller tillsammans med några praktiska tips.

Nyktert januari och historien bakom:

Året avslutas oftast med en del festligheter och för många, en del alkohol och tobaksanvändning tillsammans med fest. I samband med att Januari är starten för ett nytt år och bättre vanor har ett växande intresse för en nykter start på året vuxit där hundratusentals genomför detta i Storbritanien och så många som 15% av amerikanska befolkningen enligt Time. Men historiska spår hittar vi också tillbaka till finska vinterkriget där man uppmanade till ett nyktert januari 1942 – Raitis tammikuu – för att stärka soldaternas förmåga i försvaret mot de invaderande sovjeterna.

Tobak och vaping:

Tobak och den nya typen av rökning, så kallad vaping, är två av de mest betydande riskfaktorerna för kroniska sjukdomar och för tidig död. Rökning orsakar skador på lungor, hjärta och blodkärl, vilket leder till olika tillstånd som KOL, lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke. Trots att många tror att vaping är ett bättre alternativ har detta funnits mycket kortare tid och alla långvariga effekter har inte kunnat utredas än, men man har redan upptäckt att det kan också skada lungorna och leda till andningsproblem.

Enligt studier minskar rökning livslängden med i genomsnitt 10 år på grund av den ökade risken för olika kroniska sjukdomar. Vaping är relativt nytt, och forskningen om dess påverkan på livslängden är begränsad, men indikationer tyder på en ökad risk för hjärtsjukdomar och lungstörningar.

Läs mer här och här.

Alkoholkonsumtion och effekter:

Alkohol kan klassas som ett psykoaktivt ämne och den berusningsmedel som konsumeras globalt och är det absolut mest accepterade i samhället. Överdriven alkoholkonsumtion kan leda till leversjukdomar, hjärtsjukdomar, cancer och andra kroniska tillstånd. De flesta i Sverige har någon typ av relation till alkohol, flera anser att det är en del av livet man unnar sig, vissa undviker det helt och andra reflekterar inte speciellt mycket över sina vanor om det. Under slutet av 2023 kom Socialstyrelsen ut med en ny studie kring nya riktlinjer som också ledde till en hel del debatt. Med de nya riktlinjerna har gränsen sänkts till tio standardglas per vecka och fyra vid ett och samma tillfälle. Det innebär också att den som konsumerar mer än fyra glas en kväll ska erbjudas stöd. Läs mer om riktlinjerna här.

Risken för alkoholrelaterade skador påverkas av flera faktorer. Dessa är bland annat 

 • mängden alkohol som konsumeras
 • hur ofta som konsumtion sker, 
 • ålder på personen, 
 • kön och 
 • övergripande hälsostatus.

Oavsett hur man hanterar sin privata konsumtion finns det globala mörka sidor av konsumtionen som är svåra att inte se. Enligt WHO påstår man att alkohol ansvarar för mer än 3 miljoner dödsfall globalt varje år och kan minska livslängden med i genomsnitt 2,8 år. Gemensamt bland studierna är ändå att de negativa effekterna av alkohol på just livslängden och hälsospannet är dosberoende, vilket innebär att ju mer alkohol som konsumeras, desto större är risken för hälsopåverkan.

Påverkan av tobak och alkohol åldrandet och hälsospannet:

Att åldras är kort och gott en kombination av biologiska processer som sker hela tiden. Om man försöker klassa dessa till olika kännetecken är nedan några av dessa. Påverkan av tobak och alkohol på dessa kännetecken varierar också beroende på det som tidigare nämnts, dosen, kontinuiteten och övergripande hälsa och livsstil. Studierna för dessa hittar du längst ner om du vill läsa mer.

Mitokondriell dysfunktion: Mitokondrierna är våra cellers batteri, där vår kraft kommer från. Alkoholkonsumtion har kopplats till mitokondriell dysfunktion. 

Cellulär senescens: Våra celler delar sig ständigt om de mår bra. När en cell slutar dela sig, och i vissa fall fortsätter leva, kallar vi det för cellulär senescens. Rökning har visat sig att accelerera cellulär senescens och kan leda till för tidigt åldrande av celler.

Negativ påverkan av proteostas: Det är homeostas på proteinnivå, och syftar till regleringen bakom proteiners uppbyggnad och definieras som dess koncentration, konformitet, bindningsförmåga, veckning, struktur, proteolys, och placering.. Alkoholkonsumtion kan leda till ackumulering av felveckade proteiner, vilket forskare upptäckt kan i sin tur leda till sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Genomisk instabilitet: Om ens DNA blir skadat kallar man det för genomisk instabilitet. Rökning är en betydande riskfaktor för DNA-skador, och flera cancerframkallande ämnen i tobaksrök har visat sig orsaka DNA-skador.

Epigenetiska förändringar: Om våra gener förändras utanför vår DNA struktur kallar vi det för epigenetiska förändringar. Rökning har indikationer att kunna orsaka epigenetiska förändringar i olika vävnader, inklusive lungvävnad. Alkoholkonsumtion har också studerats på för epigenetiska förändringar och påverka våra NAD nivåer.

Telomerförkortning: Vi har i en tidigare blogg skrivit om våra Telomerer. Rökning har kopplats till telomerförkortning, vilket kan bidra till åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar. Alkoholkonsumtion har också i studier associerats med telomerförkortning.

Läs vår blogg om telomerer https://cellexir.se/telomerer/

Stamcellers utmattning: Våra stamceller är essentiella för att reparera våra celler. Rökning har kopplats till stamcellsutmattning, vilket kan försämra vävnadsregenerering.

Hinder av makroautofagi: Vår process att rensa ut gamla celler och proteiner ur kroppen vars kartläggning tilldelades nobelpris 2016. Alkoholkonsumtion har visat sig försämra makroautofagi, vilket kan bidra till leversjukdom. 

Kronisk inflammation: Rökning har kopplats till ökad inflammation i kroppen. 

Mikrobiom dysbios: I vår kropp lever hälsosamma bakterier, vilket är vår mikrobiom. Forskning visar att alkoholkonsumtion kan störa mikrobiomet, vilket kan bidra till sjukdomar som leversjukdom och fetma.

Cellexir One och dess ämnen:

Cellexir One är utformat för att skydda celler för oxidativ stress genom kraftfulla antioxidanter och stödja mitokondriernas funktioner. 

 • Coenzym Q10: När vi konsumerar alkohol påverkar det våra nivåer av Coenzym Q10 som finns i levern. Lägre nivåer av Coenzym Q10 är bidragande till hur cellerna åldras då halten minskar med åldern. 
 • Acetyl-L-Karnitin: En Aminosyra som produceras i hjärnan, levern och njurarna och på grund av dess mycket intressanta effekt forskats på hur de hjälper mitokondriernas funktion i bland annat hjärnan. Denna studie utforskar hur dom negativa oxidativa effekterna på hjärnan som alkohol bidrar till kan motverkas genom Acetyl-L-Karnitin. Läs mer här.
 • Alfalipon-syra: En fettsyra som har antioxidativa effekter för våra celler. Därför har det blivit intressant att försöka bevisa hur det kan påverka de negativa effekterna av alkohol. Läs här.
 • Quercetin: Flavanoiden med antioxiderande egenskaper använde man i en studie på möss för att just försöka utreda ifall det kunde påverka eventuella leverskador. Läs här.

Vad kan man göra för att förbättra sitt hälsospann:

För att både främja livslängd och hälsospannet är det viktigt att göra livsstilsval som stödjer hälsosamt åldrande. Här är några praktiska tips:

 • Sluta röka: Rökning är en av de mest avgörande riskfaktorerna som påverkar tidig åldrande och sjukdom. Det är svårt att hitta något annat än stöd för att sluta röka kan avsevärt förbättra hälsan och öka livslängden.
 • Begränsad alkoholkonsumtion: Att dricka måttligt kan ha vissa hälsofördelar om man ser till vad studierna pekar på, samtidigt som överdriven alkoholkonsumtion kan bidra till olika sjukdomar och påverka livslängden negativt.
 • Håll dig aktiv: Träning, bra mat och god allmän hälsa är bland det viktigaste du kan göra för att förbättra hälsospannet. Allt påverkas av dina levnadsvanor.

 

 

Studier för stöd till de tio punkterna

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9115901/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17986462/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2643295/

https://www.nature.com/articles/mp2016192

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6819384/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860421/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26656293/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21086900/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001414/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261116/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4590619/

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå