Curcumin – En väl studerad naturlig substans

Curcumin är en av ingredienserna i Cellexir One. Det är en gulfärgad polyfenol som tillhör ingefärsväxterna och har använts långt tillbaka i historien för att behandla olika typer av kroniska sjukdomar. Under de senaste 20 åren har mycket forskning gjorts på Curcumin där det idag finns över 7000 registrerade studier som gjorts på molekylär nivå, varav över 100 är kliniska studier för behandling av kroniska sjukdomar. Mycket av den senaste forskningen har fokuserat på curcumins effekt som anticanceragent för ett flertal av de vanligaste cancertyperna. [1].

Främst känd för sina antiinflammatoriska egenskaper
Det som är intressant när man går igenom forskningen är att majoriteten av studier visar på att curcumin har positiv effekt på kroniska sjukdomar så som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, neurologiska sjukdomar, IBS och lungsjukdomar – både i studier gjorda på djur och på människor [2, 8]. Det är framför allt dess antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper som har en positiv effekt, både i preventivt syfte och som behandling mot kroniska sjukdomar [2].

Hämmar glukosupptag i cellerna
För oss tränande och tävlande individer så finns det intressant forskning att studera. Curcumin har bland annat visat sig hämma glukosupptag genom att bromsa de transportörer som flyttar glukos in i arbetande celler. Bland annat hämmar curcumin våra främsta glukostransportörer som ser till att våra viktigaste celler får den glukos som behövs, bland annat genom minskat upptag i tarmmembranet. [3].

Men frågan är då om detta är negativt om vi ska hålla igång och springa, cykla eller simma – cellerna behöver ju glukos för att fungera? Det stämmer att det finns ett kortsiktigt försämrad glukosupptagning upp till 60 min efter intag [1, 9], men det finns en annan mer långsiktig positiv effekt när det gäller återhämtning från träning.

Vidare forskning har visat på att det hämmade glukosupptaget som sker genom bromsade glukostransportörer leder till en ökad mängd ROS (Reactive Oxygen Species) – dvs det som skapar oxidativ stress på våra celler. ROS är fördelaktig då den delvis är med och signalerar till den anpassning våra kroppar gör när vi tränar. [4]. Enkelt sagt kan man säga att curcumin verkar ha en positiv effekt för att kroppen ska anpassa sig efter ett hårt träningspass.

Det är dock viktigt att poängtera att i de tillfällen atleten vill att återhämtningen ska prioriteras så vill man minska mängden ROS, vilket tex kan göras genom att inta antioxidanter. [5]. 

Curcumin mot inflammation
Trots intressanta fynd hur Curcumin påverkar glukosupptaget och träningsadaptation så är det troligtvis mest studerade området är dess antiinflammatoriska egenskaper. Både som prevention och behandling har curcumin visat på positiva effekter för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd. [6].

Curcumin har visat sig hjälpa mot sjukdomar och tillstånd som metaboliskt syndrom, artros, ångest, och höga blodfetter. Det som kanske är mest intressant för läsarna av denna artikel är att curcumin visat sig ge positiva effekter även hos de som inte lider av sjukdomar, såsom minskad träningsinducerad inflammation och värk hos presterande och tränande individer. [7].

Intressant kuriosa på temat ”anti aging” är att curcumin visade sig förlänga livet med 75% hos bananflugor med Alzheimers i en studie vid Linköpings Universitet [8].

Biotillgänglighet
Värt att nämna är att curcumin har en dålig biotillgänglighet i kroppen, vilket kan förbättras avsevärt om det tas tillsammans med bioperine som är det brännande ämnet i svartpeppar, vilket har visat öka biotillgängligheten med hela 2000%. [7]. Det är en av anledningarna till att bioperine är en av ingredienserna i Cellexir.

Not: Studierna som refererats till i denna sammanfattning inkluderar både djur och människostudier.

Skrivet av Simon Häger, ambassadör för Cellexir.
__________________________________________________________________________

Källor

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5006061/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26007179

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24060216

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231714000512

[5] https://www.presteramera.com/gurkmeja-ger-forsamrat-kolhydratupptag/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16387899

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29065496

[8] http://www.greenmedinfo.com/substance/curcumin

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5006061/figure/F4/