Blogg

Trans-resveratrol – Aktiverar dina åldersbromsande gener

image
Bakgrund

Kanske har du hört talas om den franska paradoxen. Det innebär bland annat att man i Frankrike äter fyra gånger mer smör, 60 % mer ost, tre gånger mer fläsk än i USA. Dessutom röker de relativt mycket jämfört med andra länder. Trots dessa ohälsosamma levnadsvanor har de betydligt mindre hjärt- och kärlsjukdomar.

Nu är det sant att mat rik på mättat fett i sig leder till hjärt-kärlsjukdomar. Men om vi lämnar den diskussionen åt sidan är den stora skillnaden i incidentrisk fortfarande anmärkningsvärd. Detta har lett till flera hypoteser om att det generellt är deras medelhavskost, inklusive en måttlig rödvinsdryck som skyddade dem från dessa sjukdomar. I vinet är det framför allt ämnet resveratrol från druvskalen som har tillskrivits de hälsofrämjande egenskaperna.

Resveratrol är en så kallad polyfenol och finns i en mängd olika växter, inklusive vindruvor och olika bär. Ämnet har visat sig skydda växten mot till exempel bakterie- och svampangrepp samt mot oxidation [1].

Curcumin, ett fascinerande ämne som jag nämnde i ett tidigare inlägg, tillhör också polyfenolerna [2], och om du studerar forskningen hittar du många likheter med resveratrol i dess hälsofrämjande egenskaper.

Användning av resveratrol

Växter med hög halt av resveratrol har länge använts inom japansk, kinesisk och indisk medicin, ofta som botemedel mot hjärtsjukdomar, åderförkalkning och inflammatoriska tillstånd. Att rött vin ofta kommer upp som en bra källa till resveratrol beror på att druvskal har visat sig ha en av de högsta koncentrationerna av ämnet. [1].

Det är värt att nämna att det finns olika former av resveratrol där trans-resveratrol är den mest aktiva formen, och den form som finns i rött vin (och även i Cellexir One). Även om biotillgängligheten och upptaget av resveratrol inte är väl studerat, finns det studier som visar att intag av resveratrolrika växter via kosten ökar antalet antioxidanter i blodet [3]. Studier har också visat att kosttillskott på 500 mg trans-resveratrol per dag inte visade några negativa biverkningar [7]

Den franska paradoxen

Den franska paradoxen präglades på 1980-talet, då epidemiologiska studier visade att befolkningen i södra Frankrike har låg dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, trots ett högt innehåll av mättat fett i kosten. En förklaring sägs vara det relativt höga intaget av rött vin, med sitt rika innehåll av just resveratrol. Om detta kan kallas en paradox eller inte beror på om teorin om att mättat fett ger hjärtproblem stämmer, vilket har ifrågasatts de senaste åren. [1].

Oavsett om den franska paradoxen är en paradox eller inte, har diskussionerna lett till ett ökat intresse för forskning om resveratrol och dess hälsofrämjande effekter. Framför allt dess antioxidantfunktion och aktivering av åldersförsvagande gener.

Hälsofrämjande effekter och funktion

Reservatrol bidrar främst till två hälsofrämjande effekter: genom att aktivera gener för att bättre skydda cellerna från stress och minska åldrandet, och som en direkt och indirekt antioxidant [1].

Aktivering av hälsofrämjande gener

Den förstnämnda effekten innebär att resveratrol aktiverar gener som kallas sirtuiner. När nivåerna av resveratrol ökar i blodet, signalerar det till vårt DNA att det har skett en ökning av miljöstress. Detta aktiverar dessa specifika gener (sirtuiner), som förbereder cellerna och kroppen för svårare tider. Förenklat får det cellerna att fokusera på överlevnad och på uthållighet, bland annat genom att förbättra sin ämnesomsättning.

Detta sägs vara anledningen till att polyfenoler som resveratrol förbättrar delar av det metabola syndromet, som högt blodtryck, förhöjda blodfetter, bukfetma och insulinresistens, som är just kopplade till ämnesomsättningen. [1].

Utöver dess metaboliska egenskaper har studier visat att aktivering av sirtuinsystemet har god effekt på andra sjukdomar som inflammation, diabetes, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och Alzheimers. [1]

Den goda effekten på en mängd olika åldersrelaterade sjukdomar har lett till en betydande ökning av mängden forskning om resveratrols effekt på våra gener de senaste åren [1]. Det är dock värt att nämna att ämnet, precis som med curcumin, inte är patenterbart, vilket begränsar det kommersiella intresset för tillverkning av ett läkemedel av resveratrol. En mycket intressant effekt är att resveratrols aktivering av sirutinerna liknar den anti-aging-effekt som finns i studier som inkluderar svältdieter. Där genaktivering har visat sig motverka åldrande och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och cancer. [5]. Resveratrol hoppar dock över de negativa effekterna av kalorirestriktioner som osteoporos, näringsbrister och minskad reproduktion [1].

Direkt och indirekt antioxidant

Den andra effekten är egenskaperna hos resveratrol som en kraftfull direkt antioxidant, men också som en indirekt antioxidant då det ökar kroppens eget antioxidantskydd. Dess antioxidantegenskaper neutraliserar fria radikaler, som är mycket reaktiva molekyler, som bildas bland annat som restprodukter av kroppens energiproduktion. Fria radikaler har en oxidativ effekt och gör att cellerna ”rostar” och dör i förtid. Dessutom startar de kedjeprocesser med skadliga effekter i kroppen. Överskott av fria radikaler har länge ansetts vara en grundorsak till degenerativa processer i kroppen och anses delvis ligga bakom många olika sjukdomar. [1].

En stor metaanalys [2] av flera studier fann att polyfenoler, såsom resveratrol, minskade oxidativ stress och nervcellers död. Antioxidanteffekterna av resveratrol kan anses vara ett naturligt sätt att förebygga neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. [2].

Dessutom har dess antioxidantegenskaper diskuterats i flera epidemiologiska och experimentella studier där ämnet, då som en komponent i rött vin, har tillskrivits en möjlig orsak till den identifierade lägre risken för hjärt-kärlsjukdom. Resveratrol i vinet har i första hand visat sig komma från druvskalet och som bidrar till dessa hälsofrämjande effekter. [4].

Idag har totalt närmare 9 000 kliniska studier på resveratrol publicerats. Dess förmåga att aktivera sirtuiner har skapat ett stort intresse för att kunna bromsa åldrandet och behandla en mängd olika sjukdomar, vilket har lett till en kraftig ökning av forskningen. Det som undersöks är alla mekanismer i kroppen som resveratrol aktiverar och hur det kan hända att en enskild substans kan ha så många olika effekter. [1].

Värt att nämna är att mängden transresveratrol i vin varierar kraftigt beroende på druvsort och halterna är låga. Rött vin innehåller endast 1,9 ± 1,7 mg trans-resveratrol per liter, enligt en studie där flera olika druvor analyserades. Det vill säga endast en procentandel av mängden som finns i kosttillskotten som har visat sig ha hälsofrämjande effekter. [10].

Resveratrol och träning

Det har ännu inte gjorts många studier som mäter sambandet mellan intag av resveratrol och träningsresultat, men det finns några intressanta slutsatser.

I en dubbelblind studie av 16 unga friska män fick en grupp resveratrol (500 mg/dag) med peperin för att öka biotillgängligheten, och den andra gruppen fick placebo. Båda grupperna tränade sedan en arm i 4 veckor, 3 gånger i veckan. Resultatet var att gruppen som fick resveratrol ökade den oxidativa kapaciteten hos skelettmuskeln i mitokondrierna med så mycket som 40 % jämfört med placebogruppen. Det betyder alltså att mitokondrierna, som fungerar som cellernas energimotorer, skulle kunna oxidera näringsämnen 40% bättre och därmed ge muskelcellerna mer energi. Med mer energi ökar muskelkapaciteten och uthålligheten. [9].

The researchers concluded that:

”Lågintensiv träning kan öka mitokondriell kapacitet i underarmens skelettmuskel i kombination med resveratrol och peperintillskott.” [9]. I en annan studie från 2017 [8] tränades äldre personer under 12 veckor där en grupp tog resveratrol och en fick placebo. Studien fann att resveratrol ökade mitokondriell densitet och minskade muskeltrötthet mer än placebo. Ett intressant citat från denna artikel är: … Försökspersoner som behandlades med RSV [resveratrol] hade en ökning av knäextensormuskelns maximala vridmoment (8 %), genomsnittligt toppvridmoment (14 %) och kraft (14 %) efter träning, medan träning inte ökade dessa parametrar i placebo- behandlade äldre ämnen. Dessutom förbättrade träning i kombination med RSV signifikant genomsnittlig fiberarea och total myonuklei med 45,3 % och 20 % .. [8] Värt att nämna om denna studie är att detta var ett sidofynd och misslyckades med att bevisa studiens huvudhypotes – att resveratrol tillsammans med träning skulle minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar mer än att bara träna. [8]. Hur resveratrol påverkar träningseffekten är dock fortfarande outforskat. Även om man i vissa studier som de ovan har visat positiva effekter så finns det vissa studier där man till exempel inte kunde visa en mer positiv effekt än att bara träna. Ett exempel är en studie av äldre män där resveratrol i kombination med träning inte förbättrade riskmarkörerna för hjärt- och kärlsjukdom mer än bara träning. [6]. Dessa deltagare fick dock en lägre dos än de andra studierna (250 mg) vilket bör beaktas.

Sammanfattning

Resveratrol har visat sig ha kraftfulla antioxidantegenskaper och samtidigt aktivera våra åldersbegränsande gener, vilket minskar risken för några av våra vanligaste åldersrelaterade sjukdomar. Mycket forskning återstår för att förstå effekten av resveratrol på träning, även om vissa studier indikerar positiva förbättringar. Oavsett om den franska paradoxen stämmer eller inte så vet vi idag att resveratrol har en rad hälsofrämjande effekter som kan användas i tillskottsform utan vinets biverkningar.

Sources

[1] http://www.resveratrolinfo.se/om-resveratrol/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27303602

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0006295293903713?via%3Dihub

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770673

[5] M. L. Gitterle, 2011, Growing young

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23878368

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726856/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28505227

[9] https://www.researchgate.net/publication/283000618_Influence_of_exercise_training_with_resveratrol_supplementation_on_skeletal_muscle_mitochondrial_capacity

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942868/

Source Images: https://unsplash.com/

Om författaren

Simon Häger är marknadsstrateg inom medicinteknik. Han har ett stort intresse för träning, hälsa och livsstil och bloggar på fritiden för Cellexir.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå