Blogg

Telomerer – ändarna av våra kromosomer

image

Med dagens moderna vetenskap börjar vi därför äntligen få en djupare förståelse för kroppen och dess mekanismer. Idag ska vi beröra Telomererna, små men avgörande delar av vårt DNA, som spelar en nyckelroll i denna forskning. Även om det fortsatt är många frågor som är obesvarade kan det ge oss värdefulla ledtrådar om hur vi kan betrakta åldrandets process som både öppnar upp för nya möjligheter inom medicin, men även för vad vi kan göra för vår egen hälsa.

Telomererna: Livets tändstickor

Telomerer är strukturer som finns i ändarna på våra kromosomer. De kan liknas vid plasten på änden av skosnören, som Blackburn förklarade i en presentation på TEDx. Telomerer fungerar som skyddande ändar på våra kromosomer, viktiga för att skydda vårt DNA och avgörande för cellernas förmåga att dela sig korrekt. Varje gång en cell delar sig, förkortas telomererna en aning. Denna naturliga förkortning är en central del av cellernas åldrande. Forskning visar att denna process kan påverkas av flera faktorer, inklusive livsstil och miljö. Det kan handla om vad du äter, hur aktiv du är, hur mycket du återhämtar dig själv och din mentala sinnesstämning.

 

Telomeras – enzymet som underhåller telomerer

Blackburns tog sedan sin forskning till en encellig organism, en Tetrahymena, som ledde till upptäckten av ett enzym som skyddar telomerer. Enzymet, som man namngav Telomeras, iakttog forskarna en förmåga att kunna skydda och reparera slitna Telomerer leder till antagandet att Telomeras kan påverka hur vi åldras. Antagandet kommer från att Blackburns, i Tetrahymena, de encelliga organismerna, fann hon att detta enzym var rikligt, vilket förhindrade att organismen åldrades och dog. Denna upptäckt var central för att förstå hur vissa celler kan förbli unga.

Påverkan av livsstil och miljö

Stress, kost, motion och miljöfaktorer har visat sig ha en direkt inverkan på telomerernas längd. En hälsosam livsstil kan bidra till att bevara telomerernas längd, vilket i sin tur kan bromsa cellernas åldringsprocess. I forskning publicerad 2004 fann Blackburn en korrelation mellan telomerlängd och upplevd stress. I studier på vårdgivare för barn med kroniska tillstånd observerade hon och Elissa Epel ett samband mellan åren i kronisk stress och vårdgivarnas telomerlängd. Ju längre stressen hade pågått, desto kortare var telomererna.

Detta pekar på vikten av att göra hälsomedvetna val i vardagen för att bevara vår ungdomlighet på cellulär nivå.

Läs studien

Telomerer, Stamceller och Cancer

Forskning har även visat att telomerlängden har en koppling till stamceller och cancerutveckling. Korta telomerer i stamceller kan leda till instabilitet i kromosomerna, vilket i sin tur ökar risken för cancer. Å andra sidan kan alltför långa telomerer, som ofta ses i cancerceller, bidra till okontrollerad celltillväxt och tumörbildning. 2018 lyckades forskare på UC Berkeley tillverka en detaljrik modell för molekylen vilket de finns stora förhoppningar för att kunna skapa framtida mediciner på.

Läs här   

Framtidens Forskning och Hopp

Även om det finns mycket kvar att utforska inom detta område, ger dagens forskning oss hopp om framtiden. Genom att förstå och påverka de faktorer som påverkar telomerernas längd, kan vi en dag kunna inte bara leva längre utan också friskare.

I ljuset av denna forskning håller vi som bolag ögonen på utvecklingen. Cellexir One är framtagen för att stödja cellerna och dina mitokondrier med sin unika syn på celler och mitokondriens hälsa. Läs historien bakom Cellexir. 

Vår mission som bolag är att sprida kunskap som kan bidra till ett längre och hälsosammare liv och framställa produkter som grundar sig i den forskning som finns tillgänglig.

Men kunskapen är än i sin linda

Vår förståelse för telomerer och deras roll i åldrandet är fortfarande i sin linda, men både att det forskas vidare på ämnet, de framsteg som görs för att replikera och förstå dess effekt och uppbyggnad, och hur vi kan påverka våra egna telomerer naturligt är otroligt intressanta att följa. Även om enzymet telomeras kan delvis innehålla delar av sanningen för åldrandets gåta och för vissa ses som en ungdomskälla för celler, betonar Dr. Blackburn att stora doser av telomeras inte är lösningen på evig ungdom för människor. Faktum är att ett överskott av telomeras kan öka risken för vissa sjukdomar. 

Men att vi idag kan dra slutsatser som träningens betydelse, vårt vardagsliv och vad vi stoppar i oss för att naturligt ta hand om telomererna. Så ta hand om cellerna och de små men viktiga telomererna.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå