Blogg

Taurin: Hemliga ingrediensen till ett längre, friskare liv?

image

Alla åldras, men i somras dök ett samtal upp om ett ämne som oftast förknippas med energidrycker. Har taurin fått ett oförtjänt rykte? Och kan det kanske vara en pusselbit i vårt åldrande? Nya forskningsresultat ger oss intressanta indikationer. Kan vi åldras långsammare tack vare den kraftfulla aminosyran taurin – eller är det fortsatt något vi borde förknippa med energidrycker? Vi försöker utreda vad sommarens upptäckt säger.

I den nyligen publicerade studien utförd av bland annat Harry Perkins Institute of Medical Research och Columbia University som publicerades i tidningen: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn9257, har det framkommit att taurin kan spela en central roll i att förlänga livslängden hos vissa djur, inklusive möss och apor. Men vad betyder detta för oss människor? 

Taurin hos människor i åldrandet

Studien uppmärksammade en intressant detalj – mängden taurin i blodet minskar betydligt med åldern. En 60-årig person kan ha endast en tredjedel av taurinnivån jämfört med ett femårigt barn.

Men vad händer om vi kunde upprätthålla höga nivåer av taurin genom hela livet? Det är en fråga som återstår för forskare att genomföra större studier kring för att visa på effekten. 

Experimentet: En resa genom tiden

Forskare blev därmed nyfikna på taurins potential. De inledde därför ett omfattande experiment med ca 250 möss som alla var ungefär 14 månader gamla, vilket kan likställas med en människoålder på cirka 45 år.

Deras teoretiska förklaring grundade sig på två kritiska teorier om cellernas åldrande:

Teori 1: Cellernas tidsbegränsade klippkort

Denna teori framhäver att våra celler kan ha en programmerad livslängd. Varje cell kommer med ett ”bäst före-datum”. Vid änden av cellens kromosomer sitter det så kallade telomerer och med varje celldelning förkortas dessa telomerer. Tänk dig dessa som ett klippkort, där det efter en viss tid helt enkelt inte finns några klipp kvar, vilket resulterar i att cellen inte längre kan dela sig.

Teori 2: Det giftiga anfallet

Det andra angreppssättet föreslår att cellernas vitalitet äventyras av giftiga ämnen, särskilt fria radikaler. Dessa skadliga molekyler ansamlas i cellens kraftverk, mitokondrierna. Även om mitokondrierna producerar nödvändig energi för cellen i form av ATP, skapar processen också skadliga sidoprodukter – de aggressiva fria radikalerna. Dessa radikaler kan attackera och skada mitokondriernas DNA tills de är bortom reparation.

Taurins roll i experimentet

För att testa taurins påverkan på åldrande gav forskarna hälften av mössen en dos taurin medan den andra hälften fick en kontrollösning. När studien avslutades var resultaten intressanta: taurintillskottet hade förlängt livslängden med upp till 12% hos honmössen respektive 10% hos hanmössen. Denna förbättring motsvarade flera extra månader för dessa små gnagare och potentiellt flera år, om omräknat till människoålder. 

Inte bara levde dessa möss längre, men deras kvalitet på livet förbättrades också märkbart. De möss som hade blivit behandlade med taurin under ett år visade tecken på bättre muskelstyrka, ökad energi, förbättrad benmassa, och minskat depressivt och ängsligt beteende. De såg också synligt yngre ut.

Vad blir slutsatserna idag?

Denna framgång replikerades när forskarna senare testade taurin på medelålders rhesusmakaker, vilket stärker teorin om taurins potential. Tillskott visade lovande resultat hos apor, där det både förhindrade viktökning och gynnade bentäthet samt immunförsvar. 

Men trots indikationer om aminosyrans potential att positivt påverka människans åldrande, måste vi understryka att det fortsatt är väldigt tidigt, med för lite forskning tillgänglig. För att forskare ska kunna dra definitiva slutsatser krävs ytterligare studier, särskilt genom randomiserade kliniska försök. 

Dock har det blivit sommarens nyhet för de som är intresserade av åldrandet och forskningen kring detta.

Taurin inom medicinsk forskning:

Även inom medicinsk forskning börjar det forskas på taurins roll. I en pilotstudie utförd av forskare från Ain Shams University https://jgo.amegroups.org/article/view/27856/html och andra institutioner, utforskades en kombinationsbehandling bestående av curcumin, piperin och taurin. 

Då curcumin och piperin tidigare givit indikationer som inflammationshämmande finns det ett ökande intresse kring att forska på just detta.

Denna studie belyser den spännande potentialen hos taurin, tillsammans med curcumin och piperine, som en möjlig alternativ behandlingsstrategi för HCC.

Cellexir: ditt stöd i hälsoresan

På Cellexir är vi passionerade om att kombinera vetenskapens senaste upptäckter med naturens under. Därför är vi stolta över våra två banbrytande produkter: Cellexir Endurance, som är rik på taurin och innehåller PeakATP, samt Cellexir One – en kraftfull blandning av unika ingredienser där curcumin och biopiperin är två av dom.

Våra produkter skapar vi med den senaste forskningen i ryggen. Om taurin både kan hjälpa dig vid ett träningspass, där effekten är känd sedan tidigare, kanske den kan ha en sidoeffekt för att främja cellernas hälsa och vitalitet. Samtidigt verkar curcumin i Cellexir One målmedvetet för att bekämpa inflammation och främja övergripande välbefinnande.

Avslutningsvis

Medan forskningen om taurins fulla potential på människor fortfarande är pågående, ger de preliminära resultaten definitivt spänning och hopp. Och medan vetenskapen utforskar de djupa mysterierna med åldrande och taurin, är vi här för att stödja dig på resan.

Vi vill fortsätta ta fram produkter som kan hjälpa dig att må bättre i vardagen.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå