Blogg

Nya Cellexir One – Förstärkt med Quercitin och Alfaliponsyra

image

Nya Cellexir One – Förstärkt med Quercitin och Alfaliponsyra

Genom ny tillverkninsteknik har Cellexir One precis blivit förbättrad. Utan att tvingas försämra vår hyllade formula har vi kunnat utöka innehållet med två nya ingredienser som vi noga valt ut för deras effekt på våra celler och mitokondrier. Här fördjupar vi oss ytterligare i ämnena Quercitin och Alfaliponsyra (ALA), de nya tillskott till Cellexir One´s unika formula.

Quercitin – En naturlig väktare för dina celler

Quercitin är en flavonoid som kan hittas i föda såsom äpplen och lök, och står i rampljuset som en potent antioxidant. Flavonoider är ett naturligt pigment som ger frukter och bär dess fina färger men även ansvariga för hälsofördelarna hos dessa livsmedel, örter och kryddor. Exempelvis är de positiva effekterna av bär, mörk choklad och majoriteten av växtextrakt nu kända för att vara direkt relaterade till deras innehåll av flavonoider.

Flavonoider besitter en fantastisk förmåga att förstärka kroppens respons på miljömässiga och andra biologiska utmaningar. Quercetin är konsekvent den mest aktiva bland flavonoiderna i experimentella studier vilket gör det till det bästa valet när kroppen ställs inför ökade utmaningar.

Quercetin fungerar i din kropp som en ”på-knapp” för att främja vissa fördelaktiga effekter inom celler, såsom att främja cellulär reparation, samtidigt som det fungerar som en ”av-knapp” i att hjälpa cellerna skydda sig själva från skador eller infektioner. Tillsammans med övrigt innehåll i Cellexir One befinner den sig i gott sällskap.

Quercitins senolytiska funktion och studier på detta är lika fascinerande, den process som hjälper till att eliminera senescenta eller ’gamla’ celler som är resistenta mot apoptos (programmerad celldöd). Dessa ’zombie’-celler kan inte längre dela sig eller utföra sina funktioner, men de dör inte heller, och de utsöndrar oxiderande och inflammatoriska molekyler som skadar vävnader. Quercetin har med detta en antiinflammatorisk och antioxidant effekt, och hjälper till att hålla vävnader ’rena’.
Studier pekar på en synergistisk effekt mellan trans-resveratrol och quercetin. Med andra ord är deras kombinerade effekt större än summan av deras separata effekter vilket är grunden till  Cellexir One´s formula, som innehåller trans-resveratrol, att kombinera aktiva ämnen som tillsammans stödjer varandra.

 

Quercetin som en navigatör av cellulär proteinproduktion

Proteostasis involverar att bibehålla en balans mellan syntes, veckning, transport och nedbrytning av proteiner inom cellen. Quercetin har visat på förmågan att förbättra proteostasis genom att öka proteolysen och förbättra chaperon-medierad proteinveckning, vilket säkerställer korrekt proteinstruktur och funktion och minskar ackumuleringen av felveckade och skadade proteiner och slutligen för dina cellers välbefinnande.

 

Quercetin, hjärnhälsa och kognitiv förbättring

Quercetin har dragit till sig intresse inom neurovetenskapen för sin potential att stödja kognitiv funktion och skydda nervsystemet. Genom att modulera oxidativ stress, inflammatoriska processer och apoptos, kan quercetin bidra till att skydda hjärnan och främja ett hälsosamt kognitiv ålderdom. Ny forskning på quercetin visar även att ämnet kan ha neurogenerativa egenskaper har en betydande roll för hur vi åldras då det spelar en roll i hjärnans reparationsprocesser.

 

Quercetin och glykemisk kontroll

Quercetin visar en lovande potential i hanteringen av blodsockernivåer och insulinsensitivitet. Studier har visat att quercetin kan förbättra glukosmetabolismen genom att minska resistensen mot insulin och öka insulinkänsligheten i cellerna. Detta kan i sin tur hjälpa till att stabilisera blodsockernivåerna och förebygga komplikationer relaterade till kroniska tillstånd som typ 2-diabetes vilket även forskas på idag som tillämplig med Quercetin.

 

Quercetin, Trans-resveratrol och Curcumin: En kraftfull kombination

Alla ämnen är själva kända för dess påverkan på våra celler, vårt immunförsvar och dess antiinflammatoriska effekt. Men precis som i livet är ensam inte starkast. Studier visar på att tillsammans har kroppen bättre effekt för ämnena tillsammans, både gällande upptagningsförmåga och effekt. Så kombinationen var en självklarhet när vi förbättrade formulan.

 

Alfaliponsyra – I ett universum av antioxidanter och energi

Omnämnd som ”universalantioxidanten”, ger Alfaliponsyra (ALA) inte bara en sköld mot oxidativ stress, utan är också involverad i omvandlingen av glukos till energi, en process som är fundamental för våra organismers energimetabolism. Därför blev den självklara tillskottet nummer två.

Våra kroppar upplever ständigt en form av oxidativ stress. När syre bryts ner i kroppen bildas fria radikaler, som orsakar cellskador och accelererar åldrandeprocessen. ALA är en av antioxidanterna som möter dessa fria radikaler för att försöka förhindrar dessa skador och gör sitt yttersta för att bromsa cellåldrandet.

Inte nog med det, ALA är känt för att förbättra insulinkänsligheten, vilket är nyckeln till att förbättra glukosupptaget av muskelfibrer och reglera blodsockernivåerna och kunna påverka aptiten mellan måltiderna.

 

Alfaliponsyra: En unik och mångsidig antioxidant

Alfaliponsyra (ALA) är en svavelförening som fungerar som en kraftfull antioxidant i kroppen. Dess unikhet ligger i dess förmåga att vara verksam i både vatten- och fettlösliga miljöer, vilket ger den en överlägsen förmåga att neutralisera fria radikaler i olika cellstrukturer och miljöer i kroppen. Dessutom bidrar ALA med en förmåga att regenerera andra antioxidanter som vitamin C, E och Coenzym Q10 och är därmed stödjande till den nuvarande dosen i Cellexir One, vilket ytterligare förstärker dess skyddande roll.

 

Energiomvandling och mitokondriell hälsa

Alfaliponsyra spelar en central roll i mitokondriernas energiproduktion, där det stödjer flera viktiga enzymkomplex inom Krebs cykeln, vilket är en serie biokemiska reaktioner i levande celler hur cellen utvinner energi ur näringsämnen. Genom att stödja energimetabolismen på denna grundläggande nivå, hjälper ALA till att optimera cellens energiproduktion och stärka mitokondriell hälsa, vilket är särskilt viktigt för celltyper med höga energibehov som hjärt- och nervceller.

 

Alfaliponsyra och glukoshanteringen

Som tidigare nämnt har ALA visat sig ha positiva effekter på glukosmetabolismen, inklusive förbättring av insulinresistens och kan öka cellernas förmåga för upptagning av glukos. Detta gör att ALA kan vara ett stödjande verktyg i hanteringen av blodsockernivåer. Genom att inta ALA på morgonen har studier visat på stabilare blodsockernivå och bättre upptagningsförmåga av ämnet.

 

Alfaliponsyra och neuroprotektion

Det finns ett stort intresse för att forska på ALA:s roll för neuroprotektiv funktion, särskilt i förhållande till kognitiv nedsättning och neurodegenerativa sjukdomar. Genom att tillföra ett skydd mot oxidativ stress, förbättra mitokondriell funktion och modulera apoptos, vill forskningen försöka visa att ALA potentiellt kan bidra till att stödja neuroners hälsa och funktion och förebygga neurologiska skador.

 

Alfaliponsyra och Acetyl L-Karnitin tillsammans

Alfaliponsyra och Acetyl L-Karnitin är båda kraftfulla när det gäller cellulär energiproduktion och har visat sig ha synergistiska effekter när de används tillsammans. Medan ALA spelar en kritisk roll i energiproduktionen inom mitokondrierna och skyddar dem mot oxidativ skada, bidrar Acetyl L-Karnitin till transporten av fettsyror in i mitokondrierna, där de kan omsättas till energi. Denna kombination optimerar energiproduktionen och stödjer optimal funktion av hjärtat, hjärnan och andra energikrävande vävnader vilket gör att bägge samverkar i Cellexir One.

 

Framtiden för Cellexir One

Cellexir One innehåller numera en förbättrad formula med Quercetin och Alfaliponsyra. Vi strävar ständigt efter att förbättra och applicera den senaste vetenskapen till vad vi gör – Unika tillskott med ingredienser som enligt forskning och användare visar exceptionella resultat för hälsa, välmående och prestation.

Du kan även läsa ett test från sidan Testproffs.se här

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå