Blogg

Mors dag, moderskap och hälsopåverkan.

image

Mors dag är dagen vi uppmärksammar och visar tacksamhet mot våra mödrar och andra modersfigurer. Modersskap är utöver ett livsförändrande åtagande även en biologisk förändring. Förenat med både utmaningar och påfrestande på kropp och hälsa har forskning även visat på att det som händer i vår kropp kan ha positiva effekter för att just motverka ansträngningen. I dagens blogg kommer vi undersöka spännande forskning som har med moderskap och hälsa.

Graviditetens Dubbla Effekter

En studie publicerad i tidskriften PLOS One visar på att ju fler barn en kvinna föder, desto snabbare tycks hon åldras. Forskningen, som undersökte DNA hos 100 postmenopausala kvinnor, indikerade att fler graviditeter och förlossningar korrelerade med ökade nivåer av oxidativ stress – en markör för accelererat cellulärt åldrande.

Paradoxalt nog rapporterade en annan studie, publicerad bara veckan innan, motsatta resultat. Denna forskning fann att kvinnor som fött fler barn faktiskt visade tecken på långsammare åldrande, mätt genom längre telomerer, DNA-strängarnas skyddande ändar. Forskarna föreslår att höga östrogennivåer under graviditeten kan skydda DNA mot skadliga effekter av oxidativ stress.

Oxidativ stress sker kontinuerligt och inte bara under graviditet och amning. Flera av ämnen som PQQ, Quercetin och Curcumin alla har genom flera studier visat hur det stödjer vår kropp att motverka detta.

Moderskapets komplexitet

Dessa motstridiga resultat understryker den komplexa naturen av moderskapets effekter på hälsa och att det kan både komma med påfrestningar och fördelar för livet. En ofrånkomlig påfrestning är såklart den fysiska aspekten av både graviditet, amning och för kroppen att återhämta sig. 

Variablerna för resultatet inkluderar allt från moders nutrition till sjukdomsrisk, mellanrum mellan graviditeter, amningslängd och antal graviditeter. Även barnets kön kan påverka – pojkar kräver ofta mer energi under graviditeten och för amningen där det i snitt förbränner ca 650 extra kalorier dagligen.

Moderskap och livslängd

Vidare undersökningar har visat att moderskap kan öka risken för vissa sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, men också minska risken för andra som vissa typer av cancer, tack vare hormonella förändringar under graviditet och amning.

En studie på både möss och kvinnor visade även att återhämtning efter skador skedde snabbare efter graviditet vilket delvis kan ligga till förklaring bakom våra mödrars otroliga styrka.

Kvinnor lever fortsatt längre än män i snitt, även om skillnaden allt mer och mer minskar och fortsatt är drivet av bättre levnadsval.

Värdet av barn för föräldrarnas hälsa

Utöver de fysiska aspekterna av graviditet och moderskap, spelar barnen även en viktig roll i föräldrarnas sociala och emotionella liv vilket forskare ofta tillskrivit en bidragande faktor till det hälsosamma åldrandet i de Blå zonerna, som vi skrivit om i tidigare bloggar, med mindre ensamhet. Barn kan ge betydande socialt och emotionellt stöd till sina föräldrar, särskilt när de åldras. 

Tacksamhet och uppskattning

Forskningen är alltså tvetydig kring de fysiologiska hälsoeffekterna kring mödraskap. Å ena sidan finns det forskning som visar på positiva hälsofördelar, men även åt andra hållet. Dock finns det massor att tacka mödrarna i vårt liv, till de som förtjänar lite extra uppskattning en dag som denna.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå