Blogg

Människans livslängd: Från vår historia till dagens utmaningar

image

Människans livslängd: Från vår historia till dagens utmaningar

Livslängden har alltid varit ett av de mest talande måtten på välstånd och hälsa i ett samhälle. Från de dagar då en medellivslängd på under 40 var normen till idag där många länder ser medellivslängder över 80 år kan vi konstatera att mänsklighetens resa har varit otrolig. I denna bloggpost vänder vi vår blick mot datan och vad det säger om vår nutid.

Historien om vår livslängd

Det var en tid då infektionssjukdomar, otillräcklig tillgång till rent vatten och mat, och bristen på effektiv sjukvård förkortade vår livslängd. Data från ”Our World in Data” visar att i början av 1800-talet tillhörde det inte normalen att leva över 40 år. Men tack vare vetenskapliga framsteg och vår förståelse för vad som kan orsaka sjukdomar, bättre hygien, och medicinska upptäckter som vaccin och antibiotika har denna siffra ökat dramatiskt. Från 1950 kunde födda i västvärlden, oceanien och delar av sydamerika se att den siffran ökat till 60 år. Besök https://ourworldindata.org/life-expectancy för att ta del av grafer och läsa mer.

Framsteg i medicinsk vetenskap och livskvalitet

Under det senaste seklet har förbättringar i medicinsk vetenskap och teknologi lett till att allt färre människor dör i unga år. Framförallt har barnadödligheten minskat rejält vilket är en otroligt avgörande faktor för medellivslängden. Men även utan att räkna in barnadödligheten har levnadslängden förbättrats otroligt mycket. 1841 kunde ett barn i fem års ålder förvänta sig en livslängd på 55 år, jämfört med 82 år idag enligt https://ourworldindata.org/life-expectancy 

Vaccin har utrotat eller hållit många sjukdomar i schack, medan nya behandlingsmetoder och mediciner har förvandlat kroniska sjukdomar från dödsdomar till tillstånd som kan hanteras över lång tid.

Bara sedan 1990 har förändringen i Sverige inneburit att dödligheten mellan 15-69 har förändrats från att representera 23.48% till att enbart stå för 17.10% där förflyttningen gått till ålderskategorin +70 år.

Se själv datan på https://ourworldindata.org/life-expectancy

Globala skillnader och utmaningar

Trots stora framsteg fortsätter livslängden att variera starkt världen över. Medan vissa delar av världen njuter av höga medellivslängder och god tillgång till sjukvård, kämpar andra fortfarande med grundläggande hälsofrågor och låg medellivslängd. Dessa skillnader är ofta knutna till ekonomiska och sociala faktorer och pekar på ett fortsatt behov av globala hälsotillgänglighetsinitiativ.

Nutidens hälsotrender och livsstilssjukdomar

Trots all positiv utveckling har nya utmaningar introducerats. I den moderna världen ser vi en ökning av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, och diabetes. Dessa tillstånd är tätt kopplade till levnadsvanor som kost, motion, och andra konsumtionsvanor som alkohol och tobak. Att förlänga antalet år är inte heller alltid det av största betydelse, vad som är för de flesta är viktigast är att fokusera på att förbättra vår livskvalitet genom hälsosamma val.

Att påverka livslängden är inte främst en fråga om antal år

Livslängd handlar inte enbart om antalet år vi lever, utan också om kvaliteten på de år vi kan påverka och addera. Att sträva efter en ”hälsosam livslängd” innebär att leva de extra åren med vitalitet och utan allvarlig sjukdom eller funktionshinder. I svensk media uppmärksammades även i somras den studie som forskare på Mälardalens Universitet publicerat, där levnadslängd på 120 år ligger framför oss inom snar framtid https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-livslangden-kan-oka-till-120-ar.

Teknologiska framsteg ger oss större kontroll över vår hälsa genom personliga hälsodata. Som kund hos Cellexir har du rabatt hos Vital (klicka här för rabatten). Allt fler blir intresserade av att använda dessa verktyg för att hjälpa oss att förutse och förhindra hälsoproblem innan de uppstår, vilket möjliggör en proaktiv inställning till vår hälsa.

Som vi även nämnt i tidigare bloggar handlar det om kost, träning, livsstil och aktiva val. Jonas talade även i somras om hur han ser på livslängd i avsnittet om att bli starkare med tiden.

Cellexir One och hälsa upp i åldern

När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva, vilket i tur minskar energin och påskyndar vårt åldrande. Forskning visar dock att denna försämring kan fördröjas rejält eller till och med omvändas med hjälp av träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Cellexir One innehåller ämnen som fokuserar på att stärka dina celler och mitokondrier.

Avslutande tankar

Data om livslängd ger oss inte bara en översikt av mänsklighetens hälsostatus över tid utan också en inblick i hur vi kan forma vår framtid. Genom att fortsätta följa de senaste vetenskapliga och medicinska framsteg, och genom att göra informerade val för vår hälsa baserat på det vi vet att vi kan påverka idag, kan vi sträva efter inte bara längre liv utan också bättre år fyllda med hälsa och glädje.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå