Blogg

Hur påverkar en god munhygien din hälsa?

image

Ögonen är själens spegel, har du säkert hört tidigare. Då kan munnen anses vara dörren till din hälsa då det både påverkar vad du konsumerar, men inte minst hur väl du sköter din munhygien. Att upprätthålla god munhälsa är avgörande för den övergripande hälsan, och dålig munhälsa har kopplats till att öka risken för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, luftvägsinfektioner och cancer. Att borsta tänderna två gånger om dagen i två minuter varje gång och besöka tandläkaren minst en gång om året för en omfattande undersökning och rengöring förebygger många av dessa problem och det minsta du kan göra då kortare tid har mycket mindre effekt. Inte minst är det viktigt att bibehålla en god munhälsa för att det kan påverka hur vi åldras enligt flera studier. Allt från cellulär senescens, genomisk instabilitet, förändrad cellkommunikation och “inflammaging” vilket är ordet som beskriver hur åldrande kan ske genom kronisk inflammation.

I denna blogg kommer vi även gå igenom hur daglig tandtrådsanvändning, begränsning av socker- och syrahaltiga livsmedel och drycker, rökstopp och att dricka vatten är saker du kan göra för att upprätthålla god munhälsa. 

 

Borsta Tänderna Regelmässigt

En av de avgörande faktorer som påverkar munhälsan är hur ofta du borstar tänderna. Folktandvården rekommenderar genom sin regel “2+2+2+2” där de två första “två” betyder att du ska borstar tänderna två gånger om dagen i två minuter varje gång. Att borsta tänderna hjälper till att ta bort plack, som kan orsaka tandruttning och tandköttsjukdomar. Frekvensen av tandborstning har visat sig ha en betydande inverkan på munhälsan. En studie fann att personer som borstade tänderna mindre än en gång om dagen hade 33 % högre risk att utveckla tandköttssjukdom än de som borstade två gånger om dagen.

 

Hur ofta borde jag besöka tandläkaren?

Regelbundna tandläkarbesök och rengöringar är också avgörande för att upprätthålla god munhälsa. Socialstyrelsen rekommenderar att vuxna besöker tandläkaren regelbundet från en gång per år till en gång vart annat eller tredje beroende på din munhälsa, men flera länder rekommenderar även årliga besök. Varför det är så viktigt är för att det ger dig chansen att agera proaktivt eller tidigt. Under dessa besök kan tandläkare upptäcka och behandla eventuella potentiella munhälsoproblem, såsom karies eller tandköttssjukdomar, innan de blir allvarligare. Dessutom kan tandrengöringar hjälpa till att ta bort plack och tandsten som inte kan tas bort genom enbart borstning.

 

Påverkan på ditt hälsospann

Det finns en växande mängd forskning som indikerar att god munhälsa är av stor vikt för ett ökat hälsospann och livslängd. En japansk studie upptäckte att personer som uppgav att de inte hade några naturliga tänder alls vid 80 års ålder hade en betydligt högre risk för kognitiv försämring och dödlighet jämfört med de som hade 20 eller fler tänder kvar. Andra studier från norden har funnit att dålig munhälsa är associerad med en ökad risk för systemiska sjukdomar, vilket kan leda till en minskad livslängd.

 

Dålig munhälsa kan få dig att åldras snabbare

Håller du en god munhälsa kan du positivt påverka flera av åldrandets kännetecken. En av de kännetecken som kan påverkas är cellulär senescens. Detta avser processen då celler slutar dela sig och blir dysfunktionella, vilket bidrar till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Infektioner i munnen som parodontit har visats öka cellulär senescens i munhålan, vilket bidrar till att kroppen och dess celler får ökad stress, vilket i sin tur påverkar åldrande och kronisk inflammation. Dessa infektioner skapar en miljö som accelererar cellernas åldrandets process, vilket kan leda till tidigare uppkomst av åldersrelaterade sjukdomar och tillstånd. Läs mer.

Genomisk instabilitet, som innebär ackumulering av DNA-skador över tid, är ett annat kännetecken som påverkas av munhälsan. Dålig munhälsa har kopplats till en ökad risk för DNA-skador, vilket potentiellt kan bidra till genomisk instabilitet, cancer och därigenom åldrande. Faktorer som tobaksrökning och hög alkoholkonsumtion, vanor som ofta associeras med dålig munhälsa, kan ytterligare förvärra denna risk.

Utöver cellulär senescens och genomisk instabilitet kan även dålig munhälsa bidra till förändrad cellkommunikation och inflammaging. Kronisk inflammation, eller “inflammaging”, är ett åldrandets kännetecken som är kopplat till flera åldersrelaterade sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom. Oralinfektioner som parodontit har visat sig bidra till kronisk inflammation i kroppen, vilket potentiellt kan påskynda åldrandet och öka risken för åldersrelaterade sjukdomar.

 

Forskning på kosttillskott och munhälsa

Flera studier har gjorts på traditionella kosttillskott som Vitamin-C, Vitamin-D och Omega-3 kopplat till påverkan av din munhälsa. Även några av de ämnen som finns i Cellexir One’s forumla har forskats på kopplat till munhälsan. 

  • Coenzyme Q10 är en antioxidant som kroppen själv producerar men vars produktion minskar med åren. Coenzyme har visat på anti-inflammatoriska egenskaper och förmåga att skydda våra celler. Studier på minskad inflammation av tandkött eller rotkanal.
  • Gurkmeja har likaså uppmärksammats för anti-inflammatoriska egenskaper, men även antibakteriella där en studie visade på dess effekt mot Porphyromonas gingivalis vilket i värsta fall kan leda till ruttnande tänder. 
  • Alfa-liponsyra har visat goda effekter för att motverka fria radikaler och skrivs även ut i länder som Tyskland i kombination med andra behandlingar som diabetes. En studie på möss med parodontit visade på en indikativ effekt.

 

Även om studier på tillskott kan anses som intressanta för att stödja en god munhälsa finns det ingenting som har lika god effekt som tandborstning, tandtråd dagligen och regelbundna besök hos tandläkare.

Saker du kan göra för en god munhälsa

  • Följ 2+2+2+2: Folktandvården rekommenderar regeln 2+2+2+2 som innebär att du ska borsta tänderna två gånger om dagen, i minst två minuter, använd två centimeter flouridtandkräm som vuxen och låt det gå två timmar minst mellan måltiderna.
  • Använd tandtråd dagligen: Att använda tandtråd varannan dag har visat sig inte hjälpa dig alls, utan effekten uppstår enbart om du gör det dagligen enligt Karolinska Institutet. 2016 publicerade även amerikanska forskare en studie vilket ledde till att man tog bort den allmänna rekommendationen om tandtråd.
  • Begränsa intaget av socker- och syrahaltiga livsmedel och drycker: Dessa kan erodera tandemaljen och öka risken för karies. Undvik även att borsta tänderna direkt efter att ha konsumerat syrliga livsmedel och drycker, då detta kan erodera emaljen ytterligare.
  • Sluta röka: Rökning är en betydande riskfaktor för muncancer och kan också bidra till tandköttsjukdom och tandförlust.
  • Drick vatten: Att dricka vatten kan hjälpa till att skölja bort matpartiklar och bakterier som kan orsaka karies och tandköttsjukdom. Folktandvården rekommenderar det om man ej har möjlighet att borsta tänderna efter måltid.

Sammanfattningsvis är en god munhälsa bidragande både en längre hälsospann och livslängd. Regelbundna tandläkarbesök och rengöringar, tillsammans med daglig tandborstning och användning av tandtråd i kombination med andra goda vanor, kan hjälpa till att förebygga munhälsoproblem och som kan bidra att din hela kropp håller sig yngre och friskare. Så ta hand om din mun för hela din hälsas skull!

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå