Blogg

CoQ10 – En supermolekyl med monteringsbevis på fördelar för hela kroppen

image

MD Marcus Gitterle är ansvarig för Wound Centrics 40 kliniker i 12 delstater i USA, och skriver en artikelserie för Cellexir om forskning kring anti-aging och åldringsprocesser. Han har också framställt formeln för Cellexir One.

CoQ10-molekylen

I den här artikeln tittar vi närmare på CoQ10 – en supermolekyl som har visat sig ge stora fördelar för kroppen när det gäller att bromsa åldrandeprocessen.

I vår senaste bloggserie har vi pratat om spännande utvecklingar inom vetenskapen om åldrande och nya bevis som visar att åldrande kan påverkas positivt av vissa strategiska och vetenskapligt mätta kosttillskott.

I vårt tidigare blogginlägg tittade vi på en av de spännande molekylerna som kan utöva positiva effekter på åldrandeprocessen i våra celler, nämligen PQQ. Vi lärde oss att fördelarna med PQQ förbättrar funktionen hos våra cellulära kraftverk – mitokondrierna.

Koenzym-Q10 – En stjärnmolekyl!

I det här blogginlägget kommer vi att ta en titt på en annan ”stjärnmolekyl”, nämligen koenzyme-Q10 (CoQ10), även känd som Ubiquinone. Som föremål för många referentgranskade vetenskapliga artiklar är CoQ10 också nära relaterad till mitokondriell funktion. Utan denna potenta molekyl i våra mitokondrier skulle vi inte kunna skapa den jämna tillförseln av adenosintrifosfat (ATP) som våra celler kräver.

Vi vet att när det finns en riklig mängd koenzym Q10 i våra celler, fungerar våra mitokondrier mycket mer effektivt – producerar ATP i överflöd. Lika viktigt är faktumet att de gör det utan att generera överskott som vi kallar giftiga ”fria radikaler”.

Hur vet vi att CoQ10 är värt att ta?

Vi vet att, bara för att något är viktigt för våra cellers funktion, betyder det inte nödvändigtvis att ta mer av det som ett komplement kommer att ha några speciella fördelar. Så, hur vet vi att CoQ10 är något värt att ta?

Vad säger forskningen?

En PubMed-sökning avslöjar över 430 randomiserade, kontrollerade studier – den högsta standarden för medicinska bevis. Vad tyder dessa prövningar på? En metaanalys publicerad i år konstaterade: ”Bevis från randomiserade kontrollerade studier (RCT) tyder på att koenzym Q10 (CoQ10) kan reglera adipokinnivåer för att påverka inflammation och oxidativ stress vid tillstånd av metabolt syndrom.” [1]

Varför är detta betydelsefullt?

Balansera fettceller

Vi vet nu att adipocyter (fettceller) utsöndrar hormoner som stimulerar systemisk inflammation. Det faktum att CoQ10 har visat sig gynnsamt i att reglera adipokinnivåer är mycket betydelsefullt. Det tyder på att tillskott med koenzym Q10 kan hjälpa en att bibehålla normal ämnesomsättning och förhindra en övergång till metabolt syndrom.

Återställ reproduktionsceller

Andra studier har visat att koenzym Q10 kan återställa funktionen i åldrande oocyter (kvinnliga reproduktionsceller), genom att återställa mitokondriell funktion [2]. Detta illustrerar utmärkt de direkta, anti-aging effekterna av CoQ10 i mänskliga celler.

Förhindra fibros

Fibros är ett av kännetecknen för åldrande. Det är den progressiva förlusten av elasticitet och smidighet i alla vävnader, vilket leder till förändringar i hud, ben, inre organ och särskilt kärlsystemet. Ett av huvudmålen med anti-aging är att undvika fibros och hålla våra vävnader smidiga och vitala.

Spännande nog kan koenzym Q10 hjälpa till att förebygga fibros, vilket understryks i en färsk artikel av Iain Hargreaves och David Mantle, där de säger ”Kliniska studier har visat att CoQ10-tillskott kan minska nivån av kardiovaskulär fibros som äldre individer ofta utsätts för, och därigenom förbättra kardiovaskulär funktion och minska risken för kardiovaskulär dödlighet.[3]

Undvik hudförändringar

Hudförändringar är ofta det första synliga tecknet på åldrande. Det som blir allt tydligare är att cellerna som utgör vår hud helt enkelt lider av reversibel mitokondriell dysfunktion, som har visat sig vara reversibel med CoQ10.[4] Detta är inte bara en kosmetisk välsignelse, eftersom huden är vårt största organ och en viktig försvarsmekanism.

Om hudceller är de mest synliga förknippade med åldrande, är våra blodkärl oproportionerligt associerade med de värsta bland åldrandets sjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom, perifer kärlsjukdom och stroke. Den kanske mest spännande faktumet forskningen om koenzym Q10 understryker är dess värde som skyddar dessa vitala vävnader.

I en studie från 2018 från Jia Hu vid Institutionen för åldrandebiologi, Institutet för patogenes och sjukdomsförebyggande, Shinshu University Graduate School of Medicine, säger Hu och kollegor, ”CoQ10H2 skyddar endotelceller mot åldrande genom att främja mitokondriell funktion och kan därför fördröja vaskulärt åldrande.”[5]

Skydda åldrandet av hjärnan

Andra nya studier understryker förmågan hos koenzym Q10 att skydda hjärnans åldrande; något vi alla är mycket intresserade av. Con Stough och kollegor är för närvarande engagerade i en multicenterstudie av CoQ10 i annars friska, åldrande individer, och säger att ”CoQ10 är en ny behandling som har potential att förbättra hjärnans funktion hos friska äldre populationer på grund av etablerade gynnsamma effekter på mitokondriell funktion, vaskulär funktion och oxidativ stress.”[6]

 Den här bloggen kan växa till en boklängd och räkna upp all spännande forskning om koenzym Q10, och vi kan helt enkelt inte täcka allt här. Dock hoppas jag läsaren har fått en känsla av spänningen kring denna nyckelmolekyl, och dess roll i att hjälpa oss åldras optimalt och ge liv till våra år. – Marcus Gitterle, M.D.

  1. Dludla PV, Orlando P, Silvestri S, Marcheggiani F, Cirilli I, Nyambuya TM, Mxinwa V, Mokgalaboni K, Nkambule BB, Johnson R, Mazibuko-Mbeje SE, Muller CJF, Louw J, Tiano L. Coenzyme Q10 Supplementation Improves Adipokine Levels and Alleviates Inflammation and Lipid Peroxidation in Conditions of Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Int J Mol Sci. 2020 May 4;21(9):3247. doi: 10.3390/ijms21093247. PMID: 32375340; PMCID: PMC7247332.
  2. Ben-Meir A, Burstein E, Borrego-Alvarez A, Chong J, Wong E, Yavorska T, Naranian T, Chi M, Wang Y, Bentov Y, Alexis J, Meriano J, Sung HK, Gasser DL, Moley KH, Hekimi S, Casper RF, Jurisicova A. Coenzyme Q10 restores oocyte mitochondrial function and fertility during reproductive aging. Aging Cell. 2015 Oct;14(5):887-95. doi: 10.1111/acel.12368. Epub 2015 Jun 26. PMID: 26111777; PMCID: PMC4568976.
  3. Hargreaves IP, Mantle D. Coenzyme Q10 Supplementation in Fibrosis and Aging. Adv Exp Med Biol. 2019;1178:103-112. doi: 10.1007/978-3-030-25650-06. PMID: 31493224.
  4. Schniertshauer D, Gebhard D, Bergemann J. Age-Dependent Loss of Mitochondrial Function in Epithelial Tissue Can Be Reversed by Coenzyme Q10. J Aging Res. 2018 Sep 5;2018:6354680. doi: 10.1155/2018/6354680. PMID: 30254763; PMCID: PMC6145312.
  5. This blog could grow to book-length enumerating all the exciting research on CoQ10, and we just can’t cover all of it here, but I would be remiss without mentioning the abundance of research showing its effects on vascular health.
  6. Stough C, Nankivell M, Camfield DA, Perry NL, Pipingas A, Macpherson H, Wesnes K, Ou R, Hare D, de Haan J, Head G, Lansjoen P, Langsjoen A, Tan B, Pase MP, King R, Rowsell R, Zwalf O, Rathner Y, Cooke M, Rosenfeldt F. CoQ10 and Cognition a Review and Study Protocol for a 90-Day Randomized Controlled Trial Investigating the Cognitive Effects of Ubiquinol in the Healthy Elderly. Front Aging Neurosci. 2019 May 29;11:103. doi: 10.3389/fnagi.2019.00103. PMID: 31191293; PMCID: PMC6549544.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Design & Utvecklad av Buildahome Webbyrå