Som led i att försäkra oss om att vår produkt håller högsta kvalitet var förra veckan vår medarbetare ansvarig för produktion och kvalitet på besök hos våra producenter.

Vi besökte anläggningen där produkten blandas, kapslarna tillverkas och förpackas för att personligen ta prover för vidare analys på ackrediterat analyslab i Sverige. Endast efter att resultaten från analysen i Sverige visat sig uppfylla kraven inom EU släpps batchen till packning och vidare skeppning.

Vi besökte även tillverkaren av Acetyl L Carnetin och tillverkaren av PQQ. Båda bolagen producerar både läkemedel och näringstillskott. Och båda anläggningarna är godkända av bl.a. FDA och föremål för regelbundna auditeringar. Vid besöken genomfördes besiktning av tillverkningsanläggningen och genomgång av bolagens kvalitetsprocedurer. Allt för att försäkra oss om att produktion uppfyller normer inom EU.

Vi genomför detta vid tillverkning av varje ny batch för att försäkra oss löpande att normer och kvalitetskrav inom EU är uppfyllda.