Hem / BLOGG / Tagged: cellexir one
Filter by tag:

Posts tagged "cellexir one"

Kundundersökning på Cellexir One

Kundundersökning på Cellexir One

På frågan om du vill rekommendera Cellexir till en vän på en skala 1-10 gav 29% högsta poäng (10) och hela 65% gav mellan 8-10 poäng. Återhämtning, energi och immunförsvar låg högt i toppen av anledningarna att rekommendera Cellexir One till en vän.
Exercise Recovery and Cellexir: The Science Behind the Benefits

Exercise Recovery and Cellexir: The Science Behind the Benefits

Exercise recovery is a hot research topic, mainly because those of us who participate in a sport, or train intensely deal with recovery time on a regular basis. Those of us over 40 seem to care about it more, because aging and exercise recovery are related. In fact, it is almost a cliche that longer recovery time is one of the first ways athletes notice that aging is affecting them.

This is a complex subject, involving interlinked cellular and systemic mechanisms, and while research is ongoing, we do know some important things about this topic well enough to apply them to the practical issue at hand: shortening recovery time, and improving our response to intense exercise.

4health Podcast: Hur du stoppar de 9 åldrandemekanismerna

4health Podcast: Hur du stoppar de 9 åldrandemekanismerna

Stoppa och reversera åldrande! Anna Sparre pratar med läkaren Marcus Gitterle, en av grundarna till Cellexir. De pratar om hälsa på cellnivå, om mitokondrier, cellenergi, telomerer, epigenetik och en hel massa annat spännande.

Du får massor med konkreta tips kring kost och tillskott när de går igenom hela 9 mekanismer som styr åldrande, eller tvärtom, kan hålla dig ung.

x

x