P.g.a. försenad leverans av nästa batch och samtidigt hög efterfrågan måste vi begränsa köp till endast 1 pack och tecknande av prenumeration tillsvidare. P.g.a. försenad leverans av nästa batch och samtidigt hög efterfrågan måste vi begränsa köp till endast 1 pack och tecknande av prenumeration tillsvidare.
Hem / Ingredienser Cellexir One / Trans-resveratrol - Aktiverar dina åldersbromsande gener
Trans-resveratrol - Aktiverar dina åldersbromsande gener

Trans-resveratrol - Aktiverar dina åldersbromsande gener

Bakgrund

Kanske har du hört om den franska paradoxen. Den innebär bland annat att man i Frankrike äter fyra gånger mer smör, 60% mer ost, tre gånger mer fläskkött än i USA. Dessutom röker de relativt mycket jämfört med andra länder. Trots dessa osunda levnadsvanor har man betydligt mindre hjärt- och kärlsjukdom.

Nu är det så att livsmedel rika på mättat fett i sig själv leder till kardiovaskulära sjukdomar. Men om vi lämnar den diskussionen åt sidan så är den stora skillnaden i incidentrisk ändå anmärkningsvärd. Detta har lett till flera hypoteser kring att det generellt är deras medelhavskost, däribland ett måttligt rödvinsdrickande som skyddat dem från dessa sjukdomar. I vinet är det framför allt ämnet resveratrol från druvans skal som hänförts de hälsobefrämjande egenskaperna.

Resveratrol är en så kallad polyfenol och finns i ett flertal olika växter, bland annat i vindruvor och olika bär. Ämnet har visat sig skydda växten mot tex bakterie- och svampangrepp, och mot oxidation. [1].

Curcumin, ett fascinerande ämne jag tog upp i ett tidigare inlägg, tillhör också polyfenolerna [2], och studerar man forskningen så finner man många liknelser med resveratrol i dess hälsobefrämjande egenskaper. Du finner Trans-resveratrol i Cellexir One

  


Användande av resveratrol

Växter med högt innehåll av resveratrol har länge använts inom japansk, kinesisk och indisk medicin, ofta som bot för hjärtbesvär, åderförkalkning och inflammatoriska tillstånd. Att just rödvin ofta kommer upp som en bra källa till resveratrol beror på att vindruvsskal har konstaterats ha en av de högsta koncentrationerna av ämnet. [1].

Det är värt att ta i beaktande att det finns olika former av resveratrol där trans-resveratrol är den mest aktiva formen, och den form som förekommer i rödvin (och även i Cellexir One). Trots att biotillgängligheten och upptaget av resveratrol inte är väl studerat, så finns studier som visar på att födointag av resveratrolrika växter ökar antalet antioxidanter i blodet. [3]. Studier har även bevisat att kosttillskott av 500mg trans-resveratrol per dag inte visade på några skadliga bieffekter [7].

Den franska paradoxen

Den franska paradoxen myntades under 80-talet, då epidemiologiska studier visade att befolkningen i södra Frankrike har låg dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, trots ett högt innehåll av mättat fett i kosten. En förklaring sägs vara det relativt höga intaget av rödvin, med dess rika innehåll av just resveratrol. Huruvida detta kan kallas en paradox eller inte är beroende av om teorin att mättat fett orsakar hjärtproblem är korrekt, vilket ifrågasatts under senare år. [1].

Oavsett om franska paradoxen är en paradox eller inte så har diskussionerna lett till ett ökat intresse kring forskning om resveratrol och dess hälsobefrämjande effekter. Framför allt dess antioxidativa funktion och aktivering av åldersdämpande gener.


Hälsofrämjande effekter och funktion

Resveratrol bidrar i huvudsak med två hälsobefrämjande effekter: genom att aktivera gener för att bättre skydda cellerna från stress och minska åldrande, och som en direkt och indirekt antioxidant [1].

Aktivering av hälsobefrämjande gener

Den förstnämnda effekten innebär att resveratrol aktiverar gener som kallas för sirtuiner. När halterna av resveratrol ökar i blodet så signalerar det till vårt DNA att det har skett en ökning av miljömässig stress. Detta aktiverar dessa specifika gener (sirtuiner), som förbereder cellerna och kroppen för hårdare tider. Förenklat så får det cellerna att fokusera på överlevnad och på att ”härda ut”, delvis genom att förbättra deras ämnesomsättning.

Detta sägs vara anledningen till varför polyfenoler såsom resveratrol förbättrar delar av det metabola syndromet, såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter, bukfetma och insulinresistens, som är kopplade just till ämnesomsättningen. [1].

Utöver dess metaboliska egenskaper så har studier visat på att en aktivering av sirtuinsystemet har god effekt även på andra sjukdomar så som inflammationer, diabetes, stroke, kardiovaskulära sjukdomar, cancer och Alzheimer [1].

Den goda effekten på en mängd olika åldersrelaterade sjukdomar har lett till att mängden forskning på resveratrolets påverkan på våra gener ökat kraftigt de senaste åren [1]. Värt att nämna är dock att precis som med curcumin så är ämnet inte patenterbart vilket begränsar det kommersiella intresset att framställa ett läkemedel av resveratrol.

En högst intressant effekt är att resveratrolets aktivering av sirutinerna liknar den åldersbromsande effekten som återfinns i studier som inkluderar svält-dieter. Där genaktiveringen visat sig motverka åldrandet och minska risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och cancer. [5]. Med resveratrol skippar man dock de negativa effekterna av kalorirestriktion så som benskörhet, näringsbrist och minskad reproduktion [1].

Direkt och indirekt antioxidant

Den andra effekten är resveratrolets egenskap som en kraftfull direkt antioxidant, men även som en indirekt antioxidant då den ökar kroppens eget antioxidativa skydd. Dess antioxidativa egenskaper neutraliserar fria radikaler som är mycket reaktiva molekyler som bland annat bildas som restprodukter av kroppens energiproduktion. Fria radikaler har en oxidativ effekt och får cellerna att ”rosta” och dö i förtid. Dessutom startar de kedjeprocesser med skadliga effekter i kroppen. Ett överskott av fria radikaler har länge ansetts vara en grundorsak till degenerativa processer i kroppen och anses delvis ligga bakom många olika sjukdomar. [1].

En stor metaanalys [2] av ett flertal studier kom fram till att polyfenoler, så som resveratrol, minskade oxidativ stress och död av nervceller. Resveratrolets antioxidativa effekter kunde konstateras vara ett naturligt sätt för att förebygga mot neurodegenerativa sjukdomar så som Parkinson och Alzheimers [2].

Vidare har dess antioxidativa egenskaper diskuterats i flera epidemiologiska och experimentella studier där ämnet, då som komponent i rödvin, hänförts vara en möjlig orsak till den identifierade lägre risken för kardiovaskulära sjukdomar. Resveratrol i vinet har primärt konstaterats komma från druvans skal och som bidrar till dessa hälsofrämjande effekter. [4].

Idag har det totalt publicerats närapå 9000 kliniska studier om resveratrol. Dess förmåga att aktivera sirtuiner har skapat ett stort intresse för att kunna bromsa åldrandet och behandla en rad olika sjukdomar, vilket har lett till en kraftig ökning i forskningen. Vad man nu undersöker är alla de mekanismer i kroppen som resveratrol aktiverar och hur det kan komma sig att ett enda enskilt ämne kan ha så många olika effekter. [1].

Det är värt att nämna att mängden transresveratrol i vin varierar mycket beroende på druvsort och halterna är låga. Rödvin innehåller endast 1.9 ± 1.7 mg trans-resveratrol per liter, enligt en studie där flera olika druvor analyserades. Det vill säga bara någon procent av mängden som finns i de kosttillskott som visat sig ge hälsobefrämjande effekter. [10].

Resveratrol och träning

Man har ännu inte gjort så många studier som mäter sambandet mellan intag av resveratrol och träningsresultat, men det finns några intressanta slutsatser.

I en dubbelblindad studie på 16 unga friska män fick en grupp inta resveratrol (500mg/dag) tillsammans med piperin för att öka bioupptaget. Båda grupperna tränade sedan en arm under 4 veckor, 3 gånger i veckan. Resultatet var att gruppen som fick inta resveratrol ökade skelettmuskulaturens oxidationskapacitet i mitokondrierna med hela 40% jämfört med placebogruppen. Således innebär det att mitokondrierna, som fungerar som cellernas energimotorer, kunde oxidera näringsämnen 40% bättre och därmed förse muskelcellerna med mer energi. Med mer energi ökar muskelkapaciteten och uthålligheten. [9].

Forskarna konkluderade att:

”…low-intensity exercise training can increase forearm skeletal muscle mitochondrial capacity when combined with resveratrol and piperine supplementation.” [9].

I ytterligare en studie från 2017 [8] fick äldre personer träna under 12 veckor där en grupp tog resveratrol och en fick placebo. Man kunde i studien konstatera att resveratrol ökade densiteten av mitokondrier och motståndskraftigheten mot muskeltrötthet mer än placebo. Ett intressant citat från denna artikel är:

… subjects that were treated with RSV[resveratrol] had an increase in knee extensor muscle peak torque (8%), average peak torque (14%), and power (14%) after training, whereas exercise did not increase these parameters in the placebo-treated older subjects. Furthermore, exercise combined with RSV significantly improved mean fiber area and total myonuclei by 45.3% and 20%.. [8]

Värt att nämna om denna studie är att detta var ett bifynd och man inte lyckades bevisa visa studiens huvudhypotes - att resveratrol tillsammans med träning skulle minska risken för hjärt- och kärlsjukdom mer än enbart träningen. [8]. Hur resveratrol påverkar träningseffekt är dock fortfarande outforskat. Även om man i vissa studier som de ovan har visat på positiva effekter så finns det en del studier där man tex inte kunnat visa på en mer positiv effekt än att enbart träna. Ett exempel är en studie på äldre män där resveratrol i kombination med träning inte förbättrade riskmarkörerna för hjärt- och kärlsjukdom mer än enbart träning. [6]. Dock fick dessa deltagare en lägre dos än de andra studierna (250 mg) vilket ska tas i beaktande.

Summering

Resveratrol har visat sig ha kraftigt antioxidativa egenskaper och samtidigt aktivera våra åldersbromsande gener, vilket minskar risken för några av våra vanligaste åldersrelaterade sjukdomar. Mycket forskning kvarstår för att förstå resveratrolets inverkan på träning, även om vissa studier indikerar på positiva förbättringar.

Oberoende om den franska paradoxen stämmer eller ej så vet vi idag att resveratrol har ett flertal hälsobefrämjande effekter som i tillskottsform kan nyttjas utan vinets bieffekter. Trans resveratrol hittar du Cellexir One

__________________________________________________________________________

Källor

[1] http://www.resveratrolinfo.se/om-resveratrol/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27303602

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0006295293903713?via%3Dihub

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770673

[5] M. L. Gitterle, 2011, Growing young

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23878368

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4726856/

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28505227

[9] https://www.researchgate.net/publication/283000618_Influence_of_exercise_training_with_resveratrol_supplementation_on_skeletal_muscle_mitochondrial_capacity

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942868/

Källa bilder: https://unsplash.com/

x

x